Welkom bij

Goel Lauwers

Integratieve Psychotherapie

“Een plek waar iedereen die het even moeilijk heeft, de tijd en de ruimte krijgt voor herstel.”

Therapie als proces.

Jouw verhaal is het uitgangspunt. Luisteren, begrijpen en verklaren. Door in te gaan op wat zich aanbiedt. Samen benieuwd zijn naar wat zich ontvouwt. Kracht putten en sterker worden in de verbinding, in het vertrouwen. Zichzelf terugvinden. De regie weer opnemen. Anders kijken. Loslaten. Nieuwe dingen proberen. Beweging. Een plek helemaal voor jou.

Therapieën

Persoonlijke groei

Je verandert en je weet niet welke richting je uit zal gaan. Je hebt vragen. Je hebt nood aan wat ondersteuning. Begeleiding kan je een aanzet geven naar meer essentie en dynamiek. Via therapie een stap zetten naar verandering, naar heroriëntering. Je verlangt naar meer inzicht, innerlijke rust, evenwicht, zelfbewustzijn, vertrouwen, inspiratie, energie. Je wil kunnen omgaan met stress, angst, eenzaamheid, energieverlies, twijfels en beperkende gedachten, onderliggende beklemmende gevoelens, verdriet, gemis, conflicten. 

Samen zoeken we naar mogelijkheden tot verandering en de beste manier om dit te doen. Jouw vragen, bezorgdheden en emoties staan daarbij centraal en vormen het uitgangspunt van de therapie.

De mens moet vertrouwen hebben in zijn veranderlijkheid.
(Sidi Larbi Cherkaoui)

Herstel van balansen

Je moet afscheid nemen en dit overweldigt je. Je hebt lichamelijke pijn en zoekt naar manieren om daarmee om te gaan. Je stelt je vragen bij de zin en het plezier van het leven. Je wil meer rust en vrede vinden bij jezelf. Je wil alles een plek geven. Je wil meer dynamiek. Je wil inzicht in wat echt belangrijk is. Je wil (terug) naar je eigen kracht. Je wil (eindelijk) eens voor jezelf en je levensdoel gaan.

Samen gaan we aan de slag  om jouw kracht en wijsheid terug te vinden.

Wat voor ons ligt en wat achter ons ligt is onbeduidend in vergelijking met wat in ons ligt. En wanneer we wat in ons ligt naar buiten brengen, gebeuren er wonderen (Henri David Thoreau)

Online therapie

Het Corona-tijdperk heeft ons allen beïnvloed. Plots meer tijd, meer met elkaar, meer op jezelf. Vertraging, verdieping, maar ook confrontatie. De aarde kreeg even tijd om te ademen, te helen. Ook onze angsten, onzekerheden, verliezen, kunnen geheeld worden. Een brug naar nieuwe uitdagingen, andere perspectieven, een heroriëntering.

De praktijk blijft open voor therapeutische begeleiding mits veiligheidsmaatregelen én biedt ook alternatieve vormen aan zoals wandeltherapie, online videochat, telefonisch gesprek of schrijven via mail.

Alfred Coolsstraat 2
2020 Antwerpen